75e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

12-04-2018 15:34 - Wa zegde doa?

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
De lekkerste zult werd gemaakt door een slager in Borkel en Schaft.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK: De lèkkerste zeult woor gemakt dór unne slagter in Börrekel en Schaft . Maar ook: De Lâkerste zeult gemakt dor enne slachter oet Burkel en Schaft.
MAARHEEZE: De laekkerste zult werd gemakt door unne slagter in Borkel en Schaft.
BUDEL: De lekkerste zeult (kopkès) wurd gemakt door unne Slagter oet burrekel en schaft.
BUDEL-SCHOOT: De laekerste zeult wurt gemakt dur unne slagter in Börkel en Schaft.
BUDEL-DORPLEIN: De lekkerste zult woord gemakt door unne slagter oet Burrekel en Schaft.
Of De lekkerste kipkap woord gemakt door unne slagter oet Burrekel en Schaft.
WEERT: De lekkerste huidkiees wurdj gemaaktj door unne slagter uut Bôrkel en Schaft.
HAMONT: De lèkkerste kipkap wèrd gemàkt dur'ne slâchter in Beurrekel en Schaft.

ACHEL: De lekkerst kipkap woord gemakt door ne slagter in burrekel en schaft. ( Mer eigelik toews) dor os ma.
NEERPELT: De lekkerste zult woor gemakt dor ne slagter in Burkel en Schaft.
Maar ook: De lekkerste kipkap wèrd gemakt dôr ne slachter van Börrekel en schaft.
GEEL: Den beste kwet weunt gemokt do den biënheiver uit Borkel en Schaft.
EINDHOUT: De beste gepreste kop dié weurd gemokt deu ne beenhaawwer in Borkel en Schaft.
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
In de lente zie je weer overal lammetjes, kalfjes, biggetjes en kuikentjes.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.