Meester Slenders gaat met pensioen

28-06-2018 13:37 - Ingezonden door Redactie

Na maar liefst 42 jaar voor de klas gestaan te hebben gaat Peer Slenders uit Budel met pensioen. Hij staat bekend als de leraar met de duiven, die hij ook meenam voor in de les. Ook heeft hij lang godsdienst gegeven en onderwees hij in biologie (als hoofdvak), nederlands, natuur- en scheikunde. Op vrijdag 15 juni nam hij al een beetje afscheid tijdens een receptie.  In het interview meer over zijn carrièrepad en het lesgeven.

‘Péér… met pensioen vandaag’, klonk het in het Weertse Dennenoord  op vrijdagmiddag 15 juni toen de als hippie’s verklede collega’s van de sectie biologie een afscheidsliedje zongen voor hun geliefde collega. Op de melodie van ‘Born in the USA’ van Bruce Springsteen. Na een complimenteuze speech van de teamleider nam de biologieleraar zelf het woord om zijn collega’s in de zaal te bedanken. Later ontving hij een plakboek met citaten van leerlingen en vele tekeningen van duiven erin. Die duiven introduceerde hij ongeveer tien jaar geleden voor het eerst vertelt hij. “Postduiven hebben veel mensen gered in de twee wereldoorlogen,  met gecodeerde briefjes aan hun poten. Dat vertel ik ieder jaar aan brugklassers, waarbij ze zelf een briefje mogen schrijven die ik vervolgens thuis weer ontvang. Zo’n duivenles vergeten ze nooit meer.”

Peers carrière begon in juni 1967, toen hij begon op de LHNO (Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs)  ofwel de huishoudschool, waar alleen meisjes  als leerlingen waren. “Er was toen geen werk in het lager onderwijs. In mijn stageperiode moest ik meteen invallen in groep 7 van Juffrouw Roothans. Dit was mijn enige periode in het basisonderwijs, daarna volgde de LHNO school, de vroegere huishoudschool. In het basisonderwijs waren er bijna geen vacatures. Het was zwaar, niet voor niks waren er vijf voorgangers geweest in 2 jaar tijd.” Naast lesgeven moest Peer trouwens van de directrice zorgen dat het schooltuintje en de geraniums voldoende water kregen.
In de avonduren en op zaterdagmorgen kon Peer aktes halen waardoor hij bevoegd werd in het voortgezet onderwijs.

Na drie jaar zochten ze op de MAVO-school in Budel een godsdienstleraar. “Zo gaf ik op de LHNO en op de MAVO les, vanaf 1979 werkte ik volledig op de MAVO. Het was een mooie tijd en een hele goede school, onder meer omdat het zo klein was.” Het katholieke geloof speelde overigens een grote rol in Peers carrière, niet voor niks gaf hij 20 jaar godsdienst, al werd dat vak helaas voor hem uiteindelijk afgeschaft. Na bijna twintig jaar in Budel les te geven moest Peer onverwachts naar Weert, dankzij een fusie. “Ik had nooit gedacht dat ik weg hoefde, maar het gebeurde toch.”

De abrupte omwenteling viel in het begin zwaar, maar uiteindelijk kwam Peer in Weert terecht in een warm bad. “Het College bevalt heel goed, ik heb erg lieve collega’s en aardige leerlingen.” In Weert kon Peer zijn vak nog beter uitoefenen en een aansluiting zoeken bij zijn eigen ik. “Ik ben een buitenmens en heb veel affectie met natuur, daarom vind ik biologie zo’n leuk vak.” Daarom gaf Peer ook geobi lessen, een combi van aardrijkskunde en biologie waarbij de IJzeren man het klaslokaal vormde. “Iedere week deden ze onderzoek, namen ze watermonsters af en voerden ze zelfverzonnen proefjes uit.  “Practica uitvoeren met de leerlingen is erg leerzaam.”

Nog een ongeveer drie weken en dan zit het er voor Peer op. En wat dan? “Ik laat het op me afkomen, sowieso ga ik het eerste half jaar niks doen. Verder ga ik me toeleggen op onder andere gitaarmuziek en een verbouwing thuis. Het voelt wel dubbel nu, want ik heb altijd met hart en ziel lesgegeven. Mijn collega’s en de leerlingen zal ik zeker missen in het begin. Ze mogen bij mij altijd aankloppen als de nood aan de man is.”