Volksdansen met Danaïdae en Vrouwen van Nu Cranendonck

15-05-2018 13:15 - Ingezonden door Redactie

Op donderdag 17 mei maken Danaïdae en Vrouwen van Nu, net als voorgaande jaren, er samen weer een leuke avond van op volksdansgebied. Beide groepen laten iets van hun eigen dansen zien, maar de bedoeling is veel samen te dansen en van elkaars repertoire te leren. Danaïdae danst o.l.v. Gemma Ehrismann en de groep van Vrouwen van Nu danst o.l.v. Mariet de Laat en Toos van Hunsel. Iedereen die belangstelling heeft, is van harte welkom op deze avond. Info: T den Biggelaar, tel:0031 495-492779.