Alzheimer Café Maarheeze

13-03-2018 11:00 - Ingezonden door Redactie

Op woensdag 14 maart is er een Alzheimer café in Maarheeze met als thema 'Dementie, wat moet ik allemaal regelen?' Wanneer je te maken krijgt met dementie dan ontstaan er naast de emotionele impact veel vragen gedurende het hele proces van dementie.  Dit zijn vragen over het ziektebeeld, over het zorgaanbod, maar ook praktische vragen. Wie kan hierbij thuis hulp bieden? Zorgtrajectbegeleiders (ZTB-ers) zijn er voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. Zij zijn een vast aanspreekpunt en werken nauw samen met o.a. de huisarts, de thuiszorg, de dagbesteding. Zorgtrajectbegeleider Ineke Haex is onze gastspreker. Het Alzheimer Café is er voor iedereen die te maken heeft met dementie of geïnteresseerd is in het onderwerp.  Het Alzheimer Café Maarheeze is gehuisvest in de Smeltkroes, Kijkakkers 1 te Maarheeze. De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur en het programma begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.
Toegang tot het Alzheimer Café is gratis.