Dorpsraad Maarheeze

12-01-2018 12:00 - Ingezonden door Redactie

De Dorpsraad Maarheeze vergadert maandag 15 januari vanaf 19.30 uur in de Smeltkroes, Kijkakkers 1, Maarheeze. Het is de eerste vergadering van de Dorpsraad Maarheeze in het nieuwe jaar 2018. De Dorpsraad Maarheeze wenst de mededorpsbewoners alle goeds toe voor dit nieuwe jaar. In de vergadering zal worden stilgestaan bij het overlijden van ons mede dorpsraadlid Piet van den Eijnde. Op de agenda staan o.a.: een presentatie van de stand van zaken rond het Onthaal Team Maarheeze, een presentatie over de woonvisie,  het bezien van de doelstellingen en prioriteiten van de dorpsraad en tenslotte de mededelingen uit de werkgroepen.  Zie voor de complete agenda de website: http://www.maarheeze.nu en daar verder via “voor elkaar” en daar naar Dorpsraad Maarheeze. De vergaderingen van de dorpsraad zijn niet alleen openbaar, je bent er ook van harte welkom!