Uitreiking vrijwilligerspenning

07-07-2018 18:39 - Ingezonden door Redactie

Op 4 juli reikte burgemeester De Wijkerslooth een vrijwilligerspenning uit aan de heer Verweijen en mevrouw Verweijen-Kwaspen. Dit echtpaar is al jarenlang vrijwilliger voor De Zonnebloem.

Miel en Jacqueline Verweijen hebben jarenlang de Slaapwinkel Verweijen in Budel gehad. Ze hebben drie kinderen en meerdere kleinkinderen.  Miel is al 15 jaar als vrijwilliger gekoppeld aan een aantal gasten van de Zonnebloem. Deze gasten hebben, vaak door ouderdom, lichamelijke gebreken of dreigen te vereenzamen. Miel heeft als taak om bij zijn gasten langs te gaan voor een praatje, een luisterend oor of zomaar een kop koffie. Daarnaast neemt hij ze mee naar activiteiten die door de Zonnebloem worden georganiseerd. Ook de PR-zaken van de vereniging neemt Miel voor zijn rekening. Verder zet hij  zich in voor de organisatie van regiovakanties. Samen met acht andere lokale Zonnebloemafdelingen vormen zij een regio. Eens per jaar wordt er een vakantie georganiseerd. Bij die organisatie komt veel kijken. Denk aan medische staf, excursies, vervoer enz. Naast de organisatie gaat dhr. Verweijen ook mee als vrijwilliger. Hij is de laatste jaren trouwens de enige mannelijke vrijwilliger bij De Zonnebloem in Budel.

Jacqueline Verweijen-Kwaspen is vanaf 1978 actief bij de Zonnebloem, afdeling Budel. Ze stopt na 40 jaar (!) trouwe dienst. ln de periode van 1978 tot 2010 (bijna 30 jaar) was zij secretaris van de vereniging. Samen met het bestuur zorgde ze voor het reilen en zeilen van de vereniging. Ze wierf nieuwe vrijwilligers en ging op visite bij potentiële gasten om zo een optimale match te maken tussen gast en vrijwilliger. ln deze rol heeft ze naast haar bestuurlijke taak veel activiteiten georganiseerd voor de gasten van de Zonnebloem. Na haar secretarisschap is ze aangebleven als vrijwilliger en bezocht ze trouw naar gasten. Foto Jos Meusen