KLIK HIER VOOR DE WK POOL VAN HAC WEEKBLAD
KLIK HIER VOOR DE POOL DE FRANCE VAN HAC WEEKBLAD

40e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

11-08-2017 10:31 - Ingezonden door Arian Compen

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
Waarom zitten er zo weinig mensen op het terras met dit weer?   
We kregen deze keer volgende inzendingen:
BUDEL-DORPLEIN:
Woarum zit er bekant gèn volk op 't terras mè di wèer?
HAMONT:              
Borum zit'er zoe min vollek op't terras mè(j) di(t) wèèr.
Oftewel: Borum zitten'er zo weinig minse op't terras mè(j) di(t) wèèr.
NEERPELT:
Veurwa zitten'r zoe weinig miensen op't terras mèj di weer.
GEEL:
Waoroem zitte der zoe wainig ménse op  ’t terras mi dees wiër?
SOERENDONK:
Wurrum zit ‘r zoe weinig volk op de trasjes mej dit weer?
Maar ook: Worrum zitten dur zo wennig meensen op ut tras mij zoen weer ?
EINDHOUT:
Woarom zitte er doa zo weinig meinse op da terras mee zo’n schoan weer.
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Volgende week ben ik er niet want dan krijg ik bezoek uit Weert.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.