Weet Wat er Speelt in Soerendonk

19-02-2018 08:55 - Ingezonden door Redactie

Het CDA Cranendonck staat dicht bij de mensen en pakt de dingen aan die zorgen voor een leefbaar, mooi en vooruitstrevend Cranendonck. De afgelopen jaren hebben ze in Cranendonck al veel zaken opgestart en gerealiseerd. Nu komt het er op aan om door te zetten en samen te zorgen voor een goede balans tussen leefbaarheid, het behoud van noodzakelijke voorzieningen, rust, ruimte en economie. En daarvoor gaat de partij in Soerendonk graag in gesprek over zaken als verkeer, wonen, het Jan Maasplein (kerkplein), omzien naar elkaar, overlast en wat verder ter tafel komt. Om te weten wat er speelt! Iedereen is van harte welkom op dinsdag 27 februari om 20.00 uur in Den Donck in Soerendonk. Aanmelden is gewenst via jannekehappen@hotmail.com