Leerlingen Hamont-Lo enthousiast

14-01-2018 08:47 - Ingezonden door Evert Meijs - Foto Evert Meijs

Het project over ‘de krant’ komt jaarlijks als thema terug in de lesstof voor het vierde leerjaar van basisschool Hamont-Lo. Steevast vraagt groepsleerkracht Anja Beliën of de schrijver van dit artikel een voordracht wil komen geven over het leven als journalist / correspondent van HAC-Weekblad. En dat doet hij maar al te graag! Afgelopen maandag ging hij naar de school, gewapend met twintig kranten en twintig balpennen. Opnieuw een leuke ontmoeting.

Naast de voordeur van de school is de mooie spreuk ‘geduld is het cruydt dat groeit in minen hove’ ingemetseld. Dat geduld zetten we deze eerste ochtend na de kerstvakantie zeker in, mocht dat nodig zijn, al zal dát wel meevallen. De basisschool staat bekend vanwege de goede organisatie, maar ook vanwege duurzaamheid, en bij de hoofdingang buiten en binnen hangen verschillende schildjes over sport en beweging, energieprestatie en melk in de klas. Een prachtige schoolbel laat zien dat er van tijd tot tijd gewerkt moet worden. En dat gebeurt zeker óók in het vierde leerjaar van juf Anja. De meeste kinderen hebben de kans gekregen om iets te vertellen over de vakantie, maar het is 09.00 uur, en de les over het leven en werken van een journalist gaat van start, nadat iedereen de hand is geschud met de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Interview
Eerst wordt afgetast of iedereen nog weet waarover het deze ochtend zal gaan en daarna volgt een overzicht van de onderwerpen: wie is Evert Meijs, wat doet een journalist, hoe komt hij aan zijn onderwerpen, hoe wordt een artikel gemaakt en wat is de taak van de redactie op het kantoor van HAC Weekblad. Dan luisteren de zestien leerlingen (twee zijn er ziek) aandachtig naar de hobby’s van hun tijdelijke meester. Het verhaal eindigt bij het werk als journalist, correspondent of verslaggever. “Hoe lang schrijft u al voor de krant”? was de eerste spontane vraag. “Al veertig jaar geleden schreef ik mijn eerste artikel”, was het antwoord, waarop een ander kind natuurlijk vroeg “Hoe oud bent u dan”? Nu mochten de kinderen gokken: het varieerde van twintig tot honderdvijf jaar.  Na verteld te hebben dat eerst een interview moet worden gepland, leerde de jeugd over het opschrijven van een gesprek, het verwerken op de computer en het opsturen naar de redactie, met Francois, Jana, Tieke Saskia en Petra aan het bureau.

Advertenties
“Zeg je ooit nee als ze vragen om een artikel te schrijven”?  “Ja zeker, als me gevraagd wordt iets te schrijven over een voetbalwedstrijd, dan zeg ik nee”. Verschillende kinderen –vooral de jongens-  keken verbaasd en wat teleurgesteld. Vraagtekens op hun voorhoofd. “De ene verslaggever houdt van voetballen en de andere houdt van interviews. Als het over een sportwedstrijd moet gaan, dan vraag ik of iemand anders dat wil doen”. Even later kreeg elke leerling de krant van week 01 en kon enkele minuten door het weekblad gebladerd worden. “Waarom zijn er soms dikke letters? Waarom is de kop zo groot? Wat vind je van de foto’s? Wat valt je nog meer op als je door de krant bladert”? En zo leerden de kinderen automatisch over hoofdartikels, fotografie, striptekeningen en grote en kleine advertenties om de krant te kunnen betalen. “Hé“, riep één van de jongens spontaan toen hij een advertentie zag, “dit is mijn vader! Wij hebben dat benzinestation. Kijk! “

Bezorgers
Nu kreeg elk kind een Hac-Weekblad-balpen en was er gelegenheid om de puzzel op te lossen van deze week. Tenslotte was er nog aandacht voor de bezorgers van de krant. “Weet je wel dat er 21.250 kranten worden gedrukt en dat die allemaal in een brievenbus moeten worden geschoven? En wie weet waarom die bezorgers vaak zwarte handen krijgen van dat bezorgen? “ Tegen tien uur waren alle aspecten besproken en waren alle vragen van de kinderen gesteld. Traditiegetrouw werd er een fraaie foto gemaakt, waarbij zelfs de techniek van de ‘automatische ontspanner’ moest worden uitgelegd, aangezien de meester zelf óók op de foto wilde.
Na een speech van de juf en de overhandiging van een lekker doosje chocolaatjes, kwam er een einde aan deze les uit de directe praktijk van een HAC-verslaggever. “En vrijdag krijgen jullie allemaal wéér een krant, met daarin een verslag van deze les én met een leuke foto. Let maar ’s op”!