Bewoners Keunenlaan en Budelpoort willen aanpak van verkeersoverlast

12-07-2018 11:21 - Ingezonden door Roy de Leijer

De overlast van hardrijders en de geluids- en trillingsoverlast van het vele vracht- en autoverkeer in de Keunenlaan en Budelpoort in Hamont is veel omwonenden een doorn in het oog. Een aantal buurtbewoners heeft onlangs het initiatief genomen voor een petitie waarin de gemeente Hamont-Achel wordt opgeroepen om zo snel mogelijk concrete maatregelen te nemen.
Rammelende putdeksels, betonnen platen en drempels zorgen sinds de herinrichting van de Keunenlaan en Budelpoort, die enkele jaren geleden heeft plaatsgevonden, bij het overrijden voor veel lawaaihinder en trillingsoverlast. Daarnaast zorgen onder meer hardrijders en scheve stoepen voor gevaarlijke verkeersituaties voor wandelaars en fietsers.

Aanwonende Roger Janssen nam samen met buurtgenoot Coenraad de Kok het initiatief voor de petitie waarin de gemeente wordt opgeroepen om snel actie te ondernemen.

Janssen stelt dat de weg niet goed is ingericht voor het vele doorgaande (grens)verkeer. Uit cijfers van een studiebureau, die onlangs onderzoek heeft gedaan naar de verkeersituatie op de Keunenlaan en Budelpoort, blijkt dat er dagelijks tussen de 8.000 en 9.000 voertuigen voorbijrijden. “Daarvan rijden er tussen de 1.200 en 1.350 te hard”, rekent Janssen voor.
In de petitie wordt onder meer gepleit voor verkeersmaatregelen die de snelheid op de weg afremmen. Janssen denkt bijvoorbeeld aan slimme verkeerslichten en/of flitspalen. Snelheidsovertreders worden daarbij bestraft met een rood licht. Hoog op het verlanglijstje staat ook een verbod voor vrachtwagens boven de 3,5 ton, uitgezonderd bestemmingsverkeer. Bovendien moet alle drempels worden weggehaald. Zij zorgen voor veel lawaai en trillingen, stelt Janssen.
De petitie is 104 keer ondertekend. Het geeft volgens Janssen de breed gedragen onvrede weer. Hij is blij met de respons op de petitie, die bij 125 adressen is verspreid. Van de bewoners hoor je soms echt schrijnende verhalen, aldus Janssen: “Het woongenot wordt ernstig aangetast. Op sommige plaatsen klinkt het geluid zo hard dat het lijkt alsof je in een tent woont. Er zijn mensen die ’s nachts niet kunnen slapen door het lawaai dat wordt gemaakt door auto’s of vrachtauto’s.”

Het tweetal wil dat er snel concrete maatregelen worden genomen. Vooral voor fietsers is de weg nu onveilig. Janssen: “Veel ouders durven hun kinderen nu niet op straat te laten fietsen.”
Jansen geeft aan dat de overlast is toegenomen sinds de invoering van het tolsysteem voor vrachtwagens op de Belgische snelwegen. Janssen: “Daardoor rijdt er meer vrachtverkeer over de Keunenlaan en Budelpoort. Om de paar minuten komt er een vrachtauto voorbij.”
Janssen en De Kok kunnen zich niet vinden in een aantal conclusies van het onderzoeksbureau. “Het bureau stelt onder meer dat het met de overlast van het vrachtverkeer wel meevalt”, zegt Janssen.
Daarnaast willen ze dat er al op korte termijn meer maatregelen worden genomen. “Het eerste jaar wordt er nauwelijks iets gedaan”, zegt Janssen, “er worden alleen wat (tijdelijke) borden en markeringen aangebracht.” Hij pleit onder meer voor een betere handhaving van de maximumsnelheid. Daarnaast geeft hij aan dat de aanwonenden meer bij het proces willen worden betrokken.

De petitie wordt op dinsdag 17 juli aangeboden aan burgemeester Theo Schuurmans van de gemeente Hamont-Achel.