KLIK HIER VOOR DE WK POOL VAN HAC WEEKBLAD

­­­­F­­­­­­usie Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt voorlopig van de baan

19-05-2017 09:54 - Ingezonden door Roy de Leijer

Op initiatief van de drie burgemeesters van Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt werd begin dit jaar  gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden van een gemeentelijk fusie. De resultaten van dit onderzoek hoeven niet meer te worden afgewacht, nadat burgemeester Theo Schuurmans van Hamont-Achel maandag liet weten dat de nieuwe fusiegemeente er voorlopig niet komt.

Begin dit jaar spraken Schuurmans, zijn Neerpeltse college Raf Drieskens en burgemeester Jaak Fransen van Overpelt de intentie uit om te komen tot een nieuwe fusiegemeente. Deze gemeente zou met een kleine vijftigduizend inwoners tot de grootste van Limburg gaan behoren.
Deze nieuwe fusiegemeente is voorlopig van de baan. Theo Schuurmans: “Mijn collega’s van Overpelt en Neerpelt hebben te kennen gegeven om het onderzoek naar een fusie Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt niet langer af te wachten; een fusie met drie zien mijn collega’s niet zitten. Het feit dat Overpelt en Neerpelt quasi aan elkaar gegroeid zijn en al langer een gestructureerde samenwerking kennen lijkt voor hen momenteel een logischere piste.”

Schuurmans geeft aan dat daarmee de basis voor een fusie ontbreekt: “Hierin speelt ook mee dat de mogelijke fusiegemeente Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt, ondanks de 500 euro per inwoner schuldafbouw, niet zonder schulden zal kunnen starten. Daarbij komt dat Hamont-Achel niet zal kunnen rekenen op de 500 euro per inwoner schuldafbouw, aangezien Hamont-Achel op 31 december 2016 geen schulden had. Een verwezenlijking waarop ik erg trots ben.”
Hij ziet de toekomst van Hamont-Achel echter met vertrouwen tegemoet. “We hebben moed getoond door zonder persoonlijke of partijpolitieke belangen te kijken naar de toekomst.  Nu moeten we ons enkel en alleen focussen op de continuïteit van de dagelijkse werking in Hamont-Achel in het belang van onze inwoners en ondernemers, de toekomst van ons stadje”, aldus Schuurmans, “wat dit betekent voor Overpelt en Neerpelt, is niet aan ons om te beslissen. Maar ik ben ervan overtuigd dat ook zij hiernaar zullen kijken met de belangen van hun inwoners voor ogen.”
Hij geeft aan dat het vizier van de gemeente Hamont-Achel, ondanks het beeindigen van de fusiegesprekken, gericht is op het verder versterken van de samenwerking met de Peltse buurgemeenten. Hierdoor wordt de bestuurskracht vergroot. Schuurmans: “Vandaag kennen we al verschillende samenwerkingsvormen tussen de Noord-Limburgse gemeenten. Zo is er onder andere de politiezone HANO, de welzijnsregio Noord-Limburg en het burgemeestersoverleg.” Hij geeft aan dat er verder onder meer plannen zijn om op het terrein van wonen meer samen te gaan werken.

“Een fusie is de meest ultieme vorm van samenwerking, maar daarvoor ontbreekt op dit moment de basis”, zegt Schuurmans, die niet uitsluit dat er in de toekomst wel met andere gemeenten wordt gefusioneerd. Schuurmans: “Samenwerking zal de bestuurskracht van ons stadje verhogen en - wie weet - later een fusie mogelijk maken, wanneer dit wel in het voordeel van onze inwoners zal zijn.”

Ook op internationaal gebied wil de burgemeester van Hamont-Achel de krachten blijven bundelen. Schuurmans: “Dat gebeurt nu al op verschillende terreinen. Zo werken we met Neerpelt en verschillende Nederlandse gemeenten samen binnen het Transnationaal Landschap De Groote Heide.”