‘Kantien’ Damsheide

11-02-2018 15:14 - Ingezonden door Redactie

In ons artikel over de ‘herstructurering van de site Hockeyclub Phoenix’ zijn wij ten onrechte voorbij-  gegaan aan het feit dat het van oorsprong niet de site van de hockeyclub is. De hockeyclub is na overleg pas enkele jaren geleden naar hier verhuisd maar vooralsnog valt die dus nog steeds binnen de site recreatiezone Damsheide.  Ongeveer 40 jaar geleden zijn een aantal enthousiaste pioniers van Damsheide hier al aan de slag gegaan om met steun van de gemeente op deze gemeentegrond een voetbalplein aan te leggen en daar hoorde uiteraard ook een ‘kantien’ bij. Later is die ook steeds meer gaan functioneren als buurthuis. Het is geheel door vrijwilligers uit de grond gestampt. Bewoners van Damsheide hebben het meestal ook niet over het buurthuis maar over de ‘kantien’. Deze is dan ook volledig in bezit van de vzw ook al staat die op gemeentegrond. De presentatie aan de bewoners over de voorstellen van het gemeentebestuur die op 25 januari j.l.  plaatsvond waren ideeën over hoe de inplanting van de diverse functies op dit terrein kunnen worden toegepast. Er dient nu verder door een studiebureau uitgezocht te worden of die voorstellen uitvoerbaar zijn. Daarna kunnen de vergunningen hiervoor worden aangevraagd. In de voorstellen van de gemeente komt er een nieuw buurthuis aan het begin van de Holenweg. De gemeente noemt deze plannen het ‘Masterplan sport- en ontmoetingssite Damsheide’.