Project duaal leren

26-02-2018 12:25 - Ingezonden door Redactie

In september stapte WICO Sint-Maria Neerpelt in het pilootproject ‘duaal leren’ in de richting kinderbegeleider met 4 leerlingen. Duaal leren is een vorm van leren, waarbij de leerling kennis en vaardigheden opdoet, enerzijds in de school en anderzijds op de werkvloer. In deze opleiding gaat de leerling een 5-tal maanden leren in een kinderdagverblijf gedurende 3 of 4 dagen per week en een 4-tal maanden in een initiatief buitenschoolse opvang. Dit betekent dat de leerling functioneert in een 38 urenweek. Inzet, motivatie, doorzettingsvermogen en arbeidsrijpheid zijn dus nodig.
Het is mooi om te zien hoe de motivatie van de leerling de drijvende kracht is in het verwerven van beroepscompetenties. “Al doende leert men” is de rode draad doorheen het geheel. Door intervisie leren de leerlingen van elkaar en worden situaties en ervaringen vanuit de werkplek besproken en theoretisch ondersteund door de trajectbegeleider in de school.
Het eerste deel van de opleiding wordt nu met een lerend succes afgerond in de kinderdagverblijven: Ter Duinen en Hopsakee in Lommel, De Kleine Hummel in Neerpelt  en 't Karbonkeltje in Overpelt.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit systeem ‘duaal leren’ werkt als de mentor op de werkvloer een voorbeeldfunctie stelt. Een mentor  noemde het duaal leren ‘een super pittige richting met veel  mogelijkheden indien zowel de leerling, als de mentor en de trajectbegeleider blaken van motivatie en enthousiasme’. Het voordeel van het duaal leren is dat vaardigheden en handelingen stapsgewijs kunnen voorgedaan en aangeleerd worden.  Een leerling die uit het duaal systeem komt, is m.a.w. klaar voor de werkvloer!