Café Brein

02 februari 2016 11:45

Café Brein is de tweemaandelijkse ontmoetingsavond voor mensen met NAH, mantelzorgers en andere betrokkenen waarbij informatie en gezelligheid samen gaan. Deelnemers praten over de gevolgen van NAH en hoe ze daarmee omgaan. Zichtbare en onzichtbare gevolgen hebben grote invloed op het welzijn van de...

Lees meer

Hersenletsel Centrum

02 februari 2016 11:30

Café Brein gaat dit keer over ervaringsdeskundigheid zoals die te vinden is in dit informatie- en adviespunt voor mensen met NAH. Een van de doelstellingen van het Hersenletsel Centrum is dat mensen met een hersenletsel of mantelzorgers als vrijwilliger actief zijn in dit centrum. Want als je getroffen...

Lees meer

Andere datum en andere ‘kroegbaas’

02 februari 2016 11:15

Jammer genoeg is er een vergissing gemaakt in de datum van de eerste Café Brein bijeenkomst van dit jaar namelijk die 2de maandag valt dit jaar in de Carnavalsvakantie. Vandaar dat het verzet is naar maandag 15 februari. Ook wordt deze avond geleid door Marjan Enning van het NAH netwerk Zuidoost Brabant...

Lees meer

Rasverteller Johan Petit over ware vriendschap

02 februari 2016 11:00

MartHa!tentatief en Johan Petit brengen een verhaal over twee hechte vrienden die op eenzelfde manier in het leven staan en dezelfde dingen mooi vinden, elkaar dan kwijt raken en nadien weer terug vinden....

Lees meer