Natuurwerkgroep IVN vraagt werkers

12-12-2017 09:35 - Ingezonden door Redactie

De werkgroep Natuurbeheer van IVN Heeze-Leende voert voor Staatsbosbeheer en Brabants Landschap werkzaamheden uit in het buitengebied, zoals Strabrechtse Heide, Heezerven en Peelven. De werkzaamheden omvatten het knotten van knotwilgen, het verwijderen van vliegdennen en berken van heidevelden, het opschonen van houtwallen en het vrijzetten van houtopschot van poelen. Dit alles ten dienste van
natuurontwikkeling in brede zin en voor projecten die worden ontwikkeld door SBB en BL. IVN helpt daarmee kleinschalig het leefgebied van vlinders, amfibieën, planten en insecten te verbeteren en verder te ontwikkelen.
De natuurwerkgroep van IVN beschikt over een enthousiaste groep vrijwilligers die van midden september tot midden maart op zaterdagmorgen van 09.00 uur tot 12.30 uur om de 14 dagen werk gaat verrichten op afwisselende plekken. De werkgroep kan nog vrijwilligers gebruiken om diverse werkzaamheden uit te voeren. Houdt u van buitenwerken, wilt u meer van de natuur te weten komen en vind je ontspanning in de natuur, dan nodigen wij u uit een ochtend mee te lopen en of aan te sluiten bij de werkgroep. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Theo Sonnemans, coördinator Natuurbeheer IVN Heeze-Leende: 040 22 65689  of theomariasonnemans@gmail.com
Voor meer informatie over de werkgroep of over IVN: zie de website www.ivn.nl/heeze-leende