Creatieve koffie voor mantelzorgers

18-06-2018 13:13 - Ingezonden door Redactie

Steunpunt Mantelzorg Verlicht organiseert dit keer in de serie ‘Creatieve koffie, daar neem je wat van mee!’ op drie data een prachtige wandeling over de Gijzenrooise Zegge. Op maandagmiddag 18 juni, vrijdagmiddag 22 junien op woensdagavond 20 juni gaan we op ‘ontdekkingsreis’ door dit prachtige natuurgebied vlak bij de Stratumse Heide.
Aanmelden voor deze creatieve koffie is nog mogelijk.

Wandelen in een schilderij van Vincent van Gogh
Gijzenrooi is een afwisselend landschap met kleinschalige akkerbouw en natte graslanden. Als kern  heeft het een moerasbos met planten als het moerasviooltje en de gele lis. In het voorjaar is het gebied rondom het moeras versierd met een lilagloed van pinksterbloemen. De kruiden op de eeuwenoude akkers trekken vlinders en vogels aan. Het geheel lijkt net een schilderij van Van Gogh: rood van klaproos, blauw van korenbloem en geel van ganzebloem.

Jezelf iets geven
Onder begeleiding van enthousiaste vrijwilligers gaan we een mooie wandeling van 1,5 uur maken. Samen al onze zintuigen gebruiken, ontdekken wat de Gijzenrooise Zegge ons te bieden heeft en genieten van dit prachtige stukje natuur. Mantelzorgers zorgen voor een ander, en dan is het soms moeilijk om ook goed voor jezelf te zorgen. Deze activiteit biedt de gelegenheid om er even tussenuit te zijn; een cadeautje voor jezelf om frisse energie op te doen.

Aanmelden en praktische info
Mantelzorgers kunnen zich nog aanmelden voor deze activiteit. Op maandag 18 juni en vrijdag 22 juni is de activiteit van 13.30 tot 15.30 uur. Op woensdagavond 20juni van 19.00 tot 21.00 uur.
Vertrek- en eindpunt is steeds wijkcentrum ’t Akkertje, Heezerweg 452 in Eindhoven. Graag iets eerder van te voren aanwezig zijn zodat we op tijd kunnen gaan wandelen. Na afloop rusten we uit en praten we gezellig na met een kopje koffie of thee.

De eigen bijdrage van € 2,50 graag vooraf overgemaakt op rekening NL66BNGH0285023578 ten name van GGD Brabant-Zuidoost onder vermelding van Creatieve koffie en datum.

Extra ondersteuning
Het steunpunt Mantelzorg Verlicht Eindhoven organiseert diverse activiteiten speciaal voor
mantelzorgers. Mantelzorgers die behoefte hebben aan ondersteuning, kunnen een afspraak maken
of langskomen tijdens het inloopspreekuur. De spreekuren zijn – behalve op feestdagen en in
schoolvakanties – iedere maandag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere vrijdag van 10.00 tot 12.00
uur bij GGD Brabant-Zuidoost, Clausplein 10 in Eindhoven.