Onttrekken water uit Tongelreep niet meer toegestaan

10-07-2018 14:53 - Ingezonden door Redactie

Vanaf 10 juli is het niet meer toegestaan om water te onttrekken aan de Tongelreep en wateren die er op uitkomen. Dit heeft het waterschap besloten omdat de waterafvoer van de Tongelreep sterk is teruggelopen. Een verdere verlaging van de waterstand is ontoelaatbaar voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit en ook voor de grondwaterstand.

Het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater geldt voor iedereen en is van toepassing op het stroomgebied van de Tongelreep.Het onttrekkingsverbod gaat per direct, 10 juli 2018, in en duurt tot een nader vast te stellen tijdstip. Pas als de afvoeren weer op peil zijn, heft het waterschap het verbod op. Anders blijft het tot 1 oktober van kracht. Daarmee geldt er nu een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater in het hele beheergebied van Waterschap De Dommel, met uitzondering van de Zandleij en de Beneden-Dommel. Dit verbod is nodig om de planten en dieren tijdens extreem droge periodes te beschermen. Het water uit de beek en sloten wordt onder andere gebruikt voor beregening van gewassen. Het bestrijden van calamiteiten (zoals brand) en het drenken van vee is nog wel toegestaan vanuit het oppervlaktewater.

Vanwege de aanhoudende droogte zijn de mogelijkheden voor het beregenen van grasland sinds gisteren juist tijdelijk verruimd. Normaal mag grasland in juni en juli in bepaalde gebieden niet beregend worden met grondwater tussen 11.00 – 17.00 uur. Het waterschap heeft deze beperking vanaf 8 juli voor 10 dagen opgeheven.

De reden dat water onttrekken uit een beek niet meer mag is dat deze anders droog komt te staan. Het is belangrijk dat er voldoende water en stroming in beken en sloten is. Bij ondiep en stilstaand water gaat de waterkwaliteit snel achteruit. Ondiep en/of stilstaand water warmt sneller op en heeft een lager zuurstofgehalte, waardoor onder andere vissterfte kan ontstaan. Het waterschap houdt water vast door stuwen hoger te zetten, maar wel zo dat een kleine stroming blijft bestaan. We staan tijdelijk het beregenen van grasland met grondwater toe omdat we willen voorkomen dat er onherstelbare schade aan sportvelden komt en er voldoende gras als ruwvoer voor koeien is, aldus het Waterschap.