Natuurwandeling Weerterbos

06-12-2017 08:56 - Ingezonden door Redactie

Natuur- en landschapsontwikkeling staat centraal in deze wandeling door het Weerterbos. Het edelhertenproject maakt daar deel van uit, maar ook de ontwikkeling als klimaatbuffer. De vernatting die daar een gevolg van is, is op diverse plaatsen al goed te ervaren. Het proces van natuurontwikkeling is in volle gang en het is een mooi moment om daar nu kennis van te nemen. Ook zal worden ingegaan op de landschappelijke ontwikkelingen. Zo gaat het Maarheezerveld een mooie overgang vormen van het hogere Brabantse gebied naar het nattere vennengebied aan de Limburgse kant. Aan de Brabantse kant ontstaan een groot complex heide. Op een enkele plaats onderzoeken we de bodem, omdat die ons veel kan vertellen over de historische ontwikkeling van dit landschap. Kortom wilt u meer weten over de (her)ontwikkeling van de natuur van het Weerterbos dan is deze wandeling interessant voor u. Ook de kinderen zijn van harte welkom.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Zorg voor stevig,  waterdicht schoeisel.
Datum: Zondag 10 december.
Startplaats: Peerkesbosch, Heugterweg 2, 6031 Nederweert.
Tijd:13.00-16.00 uur.
Gidsen: Bèr Peeters, Ad Havermans.
Inlichtingen: Ad Havermans 0031 6-83120532 of ad@adhavermans.nl