Officiële opening Jaak Tassetschool

01-10-2018 21:17 - Ingezonden door Redactie

De nieuwbouw van de basisschool in de Jaak Tassetstraat te Neerpelt werd zaterdag 22 september officieel geopend. Dit gebouwencomplex omvat 12 klassen, een multifunctionele ruimte, administratieruimten, een leraarskamer, lift, computerlokaal en overdekte speelruimtes voor zowel kleuters als lagereschoolkinderen. In de hoofdingang prijkt het borstbeeld van Jaak Tasset, de oorlogsheld uit WO I. De speelplaatsen functioneren na schooltijd als openbare ruimte en bieden tevens een doorgang voor bewoners van de achterliggende woonwijk. Ook naschoolse kinderopvang Robbedoes heeft ruimte gekregen binnen deze gebouwen. Het was de wens van de gemeente om deze twee functies zoveel mogelijk te integreren. In het begin van de namiddag was er eerst een presentatie met receptie voor genodigden en werden toespraken gegeven door diverse betrokkenen.  Alles begon echter met een veelzeggende film waarop in vogelvlucht de afbraak van de oude gebouwen en de bouw van de nieuwe school vertoond werden. Deze zeer creatief gemaakte film was een product van Philippe Croisiaux, een van de leerkrachten. Voordat directrice Marleen Corstjens haar speech kon doen nam een van de leerkrachten de microfoon ongepland over om het hele lerarenkorps naar voren te roepen en zo de directrice te danken en te feliciteren voor haar inzet. Het team bedankte haar in de vorm van een warm applaus. Al direct bij de ingang werd iedereen op een ludieke wijze verwelkomd door het Neerpelts straattheatergezelschap Cie De Vleesklak. Vanaf 16u was iedereen welkom om de school te komen bezoeken. Op de speelplaats lieten alle leerlingen (+/- 270) aan het ruim opgekomen publiek een dansje zien waarna de directrice tijdens een toespraak de nieuwe naam van de school aankondigde. De Vrije Gesubsidieerde Basisschool heet voortaan Jaak Tassetschool. Daarop volgend werd door de kinderen hun (oude) rode school T-shirt uitgetrokken en in de lucht gegooid waarna ze allemaal het daaronder dragende T-shirt met het nieuwe logo van de school konden laten zien. Wie meer wilt weten over deze school kan informatie vinden op www.jaaktassetschool.be.

De kinderen trokken hun (oude) rode school T-shirt uit en gooide die in de lucht, waarna ze trots het T-shirt daaronder lieten zien met het nieuwe logo van de school.

en in de lucht gegooid waarna ze allemaal het daaronder dragende T-shirt met het nieuwe logo van de school konden laten zien.