Subsidies voor vijf ontwikkelingsprojecten

12-07-2018 11:23 - Ingezonden door Redactie

Het college van burgemeester en schepenen kende, na advies van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS), een toelage toe aan vijf projecten. Ze ontvangen elk 1.000 euro. De gemeente Neerpelt trekt jaarlijks 5000 euro uit voor projecten van verenigingen of inwoners gericht op internationale solidariteit. Deze som wordt dit jaar gelijk verdeeld over de vijf ingediende projecten.  

Toelage voor projecten in Afrika en Azië. Een korte voorstelling van de projecten:
-Eye for Salone werkt aan de bouw van een lagere en vakgerichte school in 3 Mile, Newton, Sierra Leone. Zij breiden de school verder uit met dit budget.
-In Nepal wordt gewerkt aan een Sherpa Health Care Center. Het toegekende budget zal gebruikt worden om 30 eerstehulpdozen aan te kopen.
-Missie Filipijnen zorgt voor studiegeld voor enkele jongeren zodat zij de kans krijgen op een goede educatie.
-De toelage van VZW Gambia  zal ingezet worden om de lokalen van de kleuterschool in Bulock aan te passen.
-VZW GamMOL-Leetulor zal dorpen in Gambia bezoeken om de plaatselijke bevolking wonden te leren verzorgen met zelfgemaakte honingzalf.
De gemeente wenst alle initiatieven veel succes toe en nodigen hen volgend jaar uit om een presentatie te geven over hun werking.